Dušek Premium

Naličje
  • PU pena softna: 30 kg/m3 / 3 cm
Presvlaka
  • Rastegljivo platno 280g/m2
  • Štepano koflinom 200g/m2
  • Reteks 20g/m2